Narenciye

Fumispore ile yapılacak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri;

- Kapalı mekanlarda ve nakliye kasalarında olan organik firelerin ortadan kaldırılması
- Soğutmalı nakliye kasaları iç temizliği ve Fumispore ile dezendeksiyonu
- Depoların zemin ve duvarlarının temizliği ve Fumispore ile dezendeksiyonu
- Ürün hammadde dopalarında haftada bir yada 15 günde bir düzenli uygulamalar
- İşleme alanlarında 15 günde bir düzenli uygulamalar
- Soğuk depolarda haftada bir yada 15 günde bir düzenli uygulamalar
- Paketleme alanlarının 15 günde bir yada 2 defa düzenli uygulamalar
- Son ürün depolarda haftada bir düzenli uygulamalar
- Palet depolama alanlarında her çıkış için Fumigasyon uygulaması
- Soğutmalı kapalı kasa araçların lumigasyanu

RİSK

ALAN

FUMISPORE “S” İLE TEDAVİ

DOZ                      SIKLIK

Aerobik mezofilik bakteriler,coliform, Listeria monocytogenes,Penicillium expansum,Fusarium,Rhizopus 

Hammadde depolama alanları

0.5-1.0* g/m3

Ayda ikiden ayda bire kadar (Savaşıcı işlem sonrası) 

 Maya,Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,Penicillium expansum,Fusarium,Rhizopus 

Ürün işleme alanları

0.33-0.5-1.0* g/m3

Haftada birden ayda ikiye kadar (Savaşıcı işlem sonrası)

Maya,Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,Penicillium expansum,Fusarium,Rhizopus

Paketleme alanları

0.33-0.5-1.0* g/m3

Haftada birden ayda ikiye kadar  (Savaşçı işlem sonrası)

Küf,Pseudomonas aeruginosa,Listeria,Monocytogenes

Soğuk depolar ( 4oC)

0.33-0.5-1.0* g/m3

Haftada birden ayda ikiye kadar (Savaşçı işlem sonrası)

Aerobik mezofilik bakteriler, Staphylococcus aureus,Penicillium expansum,Fusarium,Rhizopus 

Ambalaj ve son ürün depo

0.33-0.5-1.0* g/m3

Ayda bir (Savaşçı işlem sonrası) 

Küf

Tahta palet depo

0.5-1.0* g/m3

Her yeni parti için (Savaşçı işlem sonrası) 

 Dozajlar ve periyotlar ortamın başlangıç mikroorganizma yüküne ve işletmenin hijyenik koşullarına göre belirlenmektedir.