Unlu Mamüller

Fumispore un gıda sektöründe kullanılmasını mümkün kılan en önemli özelliği dumanının toksik olmaması, insan sağlığı açısından herhangi bir zararlı etki göstermemesidir. Aynı zamanda ürünler üzerinde de insan sağlığına zararlı aktif bir kalıntı bırakmamaktadır. ISO 9002 belgesi, Avrupa Birliği tarafından kullanılabilirliğini kanıtlayan Afnor Belgesi ve E-Net Belgesi, FDA onayı da Fumispore'un güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ruhsatı ve çeşitli üniversitelerden alınan etkinlik raporları da Türk üreticilerinin rahatlıkla uygulayabileceği bir dezenfektan olma özelliğini kanıtlamaktadır.

Toplam Mikroorganizma Sınır Değerleri 

ALAN

kob/m3

Kontamine buğday siloları Kontamine Un Tankerleri. Kontamine Un Siloları

 10-100

Hammadde depolama , Silolar

100-1000

 Üretim alanı

100-1000

 Soğutma odası

100-1000

 Paketleme odası

100-1000

Ambalaj malzemesi depolama,çuval un depolama odaları

1000-5000

Ambalaj malzemesi depolama,ürün depolama odaları

100-1000

Tahta palet depo

1000-5000

   Yukarıdaki tablo unlu mamüller endüstrisindeki tüm alanlar dikkate alınarak UNIR (Ultra-propre Nutrition Industrie Recherche) standartları baz alınıp TANCO A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.