Çikolata

 

Üretim alanı: Üretim alanlarında yapılan işlemler nedeniyle ürünün gıda patojeni birçok mikroorganizma ile teması olma riski yüksektir.Bu yüzden haftada bir 0,5 yada 15 günde 1, 1:1 gr/ m3 dozajlama ile kullanılması gerekmektedir.

Dinlendirme alanı: Dinlendirme alanlanında ürünün nem ve sıcaklığı gıda patojeni birçok mikroorganizma bulaşma ve hızla üreyebilme özelliği nedeniyle risk oluşturmaktadır. Bu yüzden haftada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/1 dozajlama ile kullanılması gerekmektedir.

Paketleme bölümü: Yine Paketleme alanları bulaşmanın en yoğun yaşandığı alanlardan biridir.Ürünün raf ömrünün uzatılması ve ambalaj alanındaki alet ve ekipmanlarında dezenfeksiyonu için haftada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/1 dozajlama ile kullanılması gerekmektedir.

Çikolata hammadde depoları: Hammadde depolarında toksinlerin önlenmesi ürünlerin mikroorganizma yüklerinin geldikleri oranda sabitlenebilmesi için haftada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/ 1 dozailama ile kullanılması gerekmektedir.

Draje bölümü: Draje bölümünde çikolatanın üzerine kaplanan drajenin kurutulması amacıyla üfleme boruları ile sürekli taze hava verilmektedir. Bu hava işletmenin içerisinden alınmakta her bir draje kazanına üfleme emişolarak verilip alınmaktadır. Dolayısı ile yoğun olarak hava akımına maruz aklan çikolatada yüksek oranda mikroorganizma tespit edilmektedir. Ürünün kalitesi düşmektedir. Bunun önlenebilmesi için haftada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/ 1 dozajlama ile kullanılması gerekmektedir.

Üretim alanları: Haftada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/1 dozajlama ile kullanılması gerekmektedir. Ozellikle üretim alanlarındaki ekipman ve makinelerin elle ulaşılamayan bölümlerinin dezenfeksiyonu  için kullanılmalıdır.