Fındık

Fındık kurutma odaları: Fındık genellikle dışarıda ilkel koşullarda kurutulmasına rağmen kurutma işlemini modern tesislerde yapan işletmeler yavaş yavaş ortaya çıkamaya bağlamıştır. Gelecekte bu tip işletmelerin daha da yaygınlaşması gerekmektedir. Ancak halk arasında kurutma işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve fındık üretiminin en üst kaliteye çekilmesi için üreticilerin kapalı fındık kurutrna odaları oluşturmaları önem arz etmektedir. Bu alanlarda haftada bir 0,5 yada 1/1 dozajlamalarla Fumispore "S" kullanılmalıdır. Böyle bir uygulamanın sonucunda sıfır allatoksinli fındık üretebilmek mümkündür.

Fındık depoları: Fındık depolarında özellikle allatoksin oluşumunun önlenmesi amacıyla ve diğer toksinlerin oluşmalarının önlenmesi ürün kayıplarının yanı sıra kalite açısından da fındığımızın değer kazanmasına neden olacaktır. Fındık depolarında ayda bir yada iki defa 1/1 dozajlama ile kullanılmalıdır.

Hammadde depoları: Kuruyemiş hammadde depolannda toksinlerin oluşumunun önlenmesi ve ürün kayıplarının oluşmaması için ayda bir 1/ 1 yada 15 günde bir kez 0,5 dozajlama ile uygulama yapılmalıdır.

Eleme bölümü: Kül maya bulaşmasının önlenmesi için ayda bir 1/ 1 yada 15 günde bir kez 0,5 dozajlama ile uygulama yapılmalıdır.

Ayıklama: Ayıklama bölümüne giriş çıkışların yoğun olması nedeniyle Küf maya bulaşmasının önlenmesi haltada bir 0,5 yada 15 günde bir 1/1 dozajlama ile uygulamalar düzenli olarak yapılmalıdır

Fırınlama: Küf maya bulaşmasının önlenmesi ayda bir 1/1 yada 15 günde bir kez 0,5 dozajlama ile uygulama yapılmalıdır.

İmalat bölümleri: Küf maya bulaşmasının önlenmesi ayda bir 1 /1 yada 15 günde bir kez 0,5 dozajlama ile uygulama yapılmalıdır.

Paketleme bölümü: Küf maya bulaşmasının önlenmesi ayda bir 1/ 1 yada 15 günde bir kez 0,5 dozajlama ile uygulama yapılmalıdır.

Soyunma odaları vb..: Soyunma odaları üretimle bağlantısı bulunan koridorlar gibi alanların ayda bir sefer 1/ 1 dozajlama ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Havalandırma kanalları: Havalandırma kanallarından kaynaklanabilecek kontaminasyonu önlemek amacıyla havalandırma kanallarının 3 ayda bir kere 1/ 1 dozajlama ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir