Kesme Çiçek

Seralarda: Küf ve mantarlardan kaynaklanan hastalıkların oranlarının azaltılması için Seralarda sera sürüldükden sonra boş seranın dezefeksiyonu için fumispore kullanılmalıdır. Bu uygulamada dozajlama 1:1gr./m3 olarak yapılmalıdır. Daha sonra 15 günde 1 O,33gr/m3 dozajlamalarla uygulamalara devam edilmelidir.

Kesme çiçek soğuk depoları: Özellikle Botrytis kaynaklı kayıpların önlenmesi ve çiçek raf ömrünün 2 gün uzatılabilmesi için her parti ürün girişinde O,33gr/m3 dozajlama ile uygulamalar yapılmalıdır.

Sonuç: Seralarda toprak dezenfektanları dışında diğer dezenfektanların kullanımı gerekmemektedir. Çiçek raf ömrünü 2 gün arttırmak mümkündür bu Kesme çiçekçilikte kesinlikle 0,33gr/m3 dozojında uygulama yapılmalı ve hacim hesaplamalarında yuvarlamalar yukarıya doğru değil aşağıya doğru yapılmalıdır.