Mantar

Hasat döneminde oda sıcaklığı 15-17 oC ve nem % 70-90 arasında olmalıdır. Mantarlar hasat olgunluğuna ulaştığında üzerinden tutulur, hafifçe bastırılarak kendi ekseni etrafında döndürülmek suretiyle kopartılır. Kopartılan mantarların topraklı kök kısımları kesilerek saptan ayrılır. Bu aşamada 1.flaşın  sona ermesinin ardından odalar yeniden Fumispore ile dezenfekte edilmelidir. 1.flaşta mantar toplama işlemleri esnasında, gerek içeriye giriş çıkışların yoğun yaşanması, gerekse bir işçinin birden fazla odada hasat yapması nedeniyle, oda içerisine hastalık etmenlerinin girişi yoğunlaşmaktadır. Herhangi bir tedbir alınmaması durumunda, bu hastalık etmenleri 2. ve 3. Flaşlarda   neden olmakta, hatta 3.flaşta çoğu zaman verimli bir hasat gerçekleşmemektedir. Bunu önlemek amacıyla 1.flaşın bitiminde, Fumispore uygulanmalıdır. Fumispore uygulaması ile havada ve elle ulaşılamayan yüzeylerde yerleşmiş olan tüm hastalık etmenleri yok edilecektir. Aynı, koruma etkisi nedeniyle, 2. flaş hasadı sırasında içeriye giriş yapabilecek hastalık etmenlerinin, çok büyük riskler oluşturması önlenecek ve 3.flaştan da iyi bir verim elde edilebilmesi sağlanacaktır. Bu dönemde, 1.flaşın sonunda bakım işlemleri ve toprak dezenleksiyonu mutlaka yapılmalıdır. Çünkü toprak, hastalık etmenlerinin çoğalması için çok uygun bir ortamdır ve burada çoğalabilen hastalık etmenleri, sporlarını havaya yaydıklarında bütün odayı risk altına sokabilirler ve yapılan tüm kültürel ve dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliklerini azaltırlar. Dolayısıyla dezenfeksiyon zincirinde, toprak dezenfeksiyonu önemlidir. Çalışan işleyen bir dezenfeksiyon sistemi, odanız içerisinde kompostun kendini göstermesini ve verim kabiliyetini maksimum düzeye çıkarmasını sağlayacaktır. 0-35 randıman verebilecek bir komposttan, bu randımanı düzenli olarak alabilmek işletmelere ve işçilerin emeklerine kazanç olarak dönecektir.