Okul

Okul ve Kreş Dezenfeksiyonu

Belediye bölgesinde bulunan okullarda, toplum sağlığını tehdit eden küf, virüs ve bakterilerin yok edilmesi ve okulda öğrenim gören çocuklarımızın daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için hazırlanan bu dezenfeksiyon projesi ile okula gelen öğrenci ve kamu personeli daha hijyenik bir ortam bulacaklardır.

Okul ve Kreşlerde Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

• Soğuk algınlığı

• Nezle

• Grip (influenza)

• Grup A beta hemolitik streptokoklar

• Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları (kızamık, kabakulak, suçiçeği, enteroviruslar gibi)

• İnfeksiyöz mononükleoz

•Tüberküloz

•Hepatit B, Hepatit C

• Damlacık

• Difteri

• Menenjit

• Mantar Hastalıkları (saçkıran , ayak ve vücut mantarı)

BAZI BULAŞICI HASTALIK ETKENLERİ

• Suçiçeği Virüs

• Nezle Virüs

• Grip Virüs

• Difteri Bakteri

• Hepatit (sarılık) Virüs

• Lejyoner hastalığı Bakteri

• Kızamık Virüs

• Menejit Virüs

• Zatüre(pnömoni) Bakteri

• Saçkıran ve Pamukçuk Mantar